نشست خانه ترانه

نشست خانه ترانه برگزار شد

موسیقی ایده آل : نشست خانه ترانه با محوریت نقد و بررسی اثر جدید دکستر افشین یداللهی پنج شنبه 9 بهمن ماه در...
جلسه ي شعر و ترانه (شعرانه)

یک تولد شاعرانه

موسیقی ایده آل - اشکان امجدی : شنبه مورخ ١٧/٨/٩٣در خانه فرهنگ آيه طبق معمول هر دوهفته جلسه ي شعر و ترانه (شعرانه)...