بابک زرین

حرف های شنیدنی بابک زرین

موسیقی ایده ال-مریم رفایی: بابک زرین، 8متولد مردادماه 1357 در رشت می باشد. آغاز فعالیت موسیقایی وی اپرای روسی و مبانی...