موسیقی ایده آل : گروه نوشه به سرپرستی « نیوشا بریمانی » و خوانندگی « احسان کرمی » در تاریخ ۲۶ مرداد ماه به روی صحنه خواهند رفت . سری به محل تمرین این گروه زدیم و گزارشی را تهیه کردیم که ماحصل آن را از نگاه دوربین « نیما معتمدی » مشاهده می نمایید.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.