موسیقی ایده آل – رویا صبح صدق : امین رستمى که به تازگى درشهرکیش با اعضاى ارکستر خود کنسرت موفقى برگزار کرده و براى این اجرا ٨ جلسه تمرین پی در پى داشتند این بار با همان نوازدگان(پاشا یثربی نوازنده کیبورد و رهبر ارکستر،علیرضا زارع نوازنده کیبورد،علیرضا مهدی زاده نوازنده ساکسوفون،آرش جامع نوازنده ویولن،ادوارد دانیل زاده نوازنده درامز،جرارد آزاریان نوازنده گیتار الکتریک،احسان شفیعی نوازنده پرکاشن،رضا لمعانی نوازنده گیتار نایلون)
سخت مشغول تمرین براى اجرا کنسرت سانس ٩شب،١۵شهریورماه واقع درسالن میلاد میباشند که در این کنسرت به گفته رهبره ارکسترترانه هایى از آلبوم ۶ و بعضى از تک تراک ها اجرا خواهد شد،کارهایى ماننده ترانه دریا که طرفداراى بیشترى دارد، ولى ترانه جدیدى درکنسرت اجرا نخواهد شد در ادامه آقاى یثربى احساس رضایت خود را براى پیشبرد روند تمرین ها در روز هاى اخرین اعلام کردند.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر/ منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.