موسیقی ایده آل : کنسرت گروه راز و نیاز به خوانندگی سالار عقیلی ۲۶ بهمن ماه در قالب جشنواره موسیقی فجر برگزار شد که گوشه هایی از این کنسرت را مشاهده می نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.