آواز: حامد ممبینی
سرپرست گروه: سعید شوقی 
گروه نوازندگان:
مهران دهقانی (تار)
محمود آذرشب (کمانچه)
پویا واعظی (عود)
فرزاد احمدی (تمبک)
رامبد لطیفی (بم تار)
امیر پرویز احمدی(سازهای کوبه ای)
سعید شوقی (سنتور)

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.