موسیقی ایده آل : کنسرت شربل روحانا مهدی آزادپور و گروه دیوانا راجستان در جشنواره موسیقی فجر برگزار شد ، در ادامه تصاویری از این دو اجرا را مشاهده می نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.