موسیقی ایده آل : هفتمین همایش شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان عصر دوم مرداد ماه در سالن ایوان شمس برگزار شد که تصاویری از این مراسم را از نگاه دوربین « شهرزاد شعبانی » مشاهده می نمایید.

اتهای خبر / 

Leave a Reply

Your email address will not be published.