موسیقی ایده آل: «گری لوئیس»نماینده سازمان ملل در ایران بیان کرد: مجموع موسیقی و شعر قطعه "صلح و عشق" نشان دهنده این است
که «امید حجت» می تواند سفیر خوبی برای صلح باشد.

عصر روز 30شهریور مراسم روز جهانی صلح با حضور گری لوئیس، امید حجت، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، دستیارویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت های مذهبی؛ سید صادق سجادی،معاونت پژوهشی مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی؛ دکتر سید محمد موسوی
بجنوردی؛ دکتر سید مصطفی محقق داماد و جمعی دیگر از علما و بزرگان درسالن همایش های رایزن مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در ایران پس از قرائت پیام بان کی مون،دبیر کل سازمان ملل متحد افزود: باید توازنی بین تعهد و صلح برقرار کنیم.وی تصریح کرد: اولین تعهد کاهش فقر است و کاهش نابرابریاست؛ تعهد دیگر حفاظت از محیط زیست و تعهد به پاسخگویی نیاز است؛ موضوع دیگر مشارکت برای محکم کردن جامعه و اجازه دادن به مردم برای بیان حرفهایشان است و آخرین تعهد ترویج فرهنگ صلح می باشد.همچنین لوئیس پس از پایان سخنانش زنگ صلح را به صدا درآورد.

استقبال حاضران از اجرای قطعه صلح و عشق توسط امید حجت

در بخشی از این مراسم امید حجت به اجرای قطعه "صلح و عشق" پرداخت که موردتوجه و استقبال حاضران به ویژه لوئیس، نماینده سازمان ملل متحد در ایرانقرار گرفت. لوئیس در خصوص این قطعه گفت: آیا می دانستید مطالعاتیدر زندان ها انجام شده است که اثر موسیقی را بر روی افرادی که اقداماتخشونت آمیز انجام می داند مورد بررسی قرار داده است؟

وی همچنین افزود: نتایج تحقیقات نشان داده است که موسیقی ایجاد آرامش می کند وباعث می شود افراد خشن، دست از کارهای خشونت آمیز بردارند و به همین دلیلاست که باید موسیقی را ادامه دهیم و موسیقی نواخته شود که  انرژیمثبت در افراد ایجاد کند و خشونت را کاهش دهد.

لوئیس تاکید کرد:باید دو موضوع را در مورد قطعه صلح و عشق آقای امید حجتبگویم؛ که "هارمونی" و "ساختار اصلی موسیقی" بسیار قدرتمند و اثرگذار بوده است واز لحاظ موسیقی و شعر محتوای بسیار قوی دارد در حدی که می توانست ما را به صلح و
عشق متصل کند.

نماینده سازمان ملل در ایران بیان کرد: مجموع این موسیقی و شعرش نشاندهنده این است که آقای امید حجت می تواند سفیر خوبی برای صلح باشد.

امید حجت در خصوص لقب "سفیر صلح" که از سوی لوئیس به وی خطاب شد، گفت: ازلقبی که آقای گری لوئیس به من دادند خیلی خوشحال شدم و سعی می کنم مسیرموسیقی خود را به این سمت برگردانم و در این زمینه بیشتر فعالیت کنم.

وی بیان کرد: ویدئوی قطعه صلح و عشق فقط به خاطر دیده شدن ساخته نشده استبلکه پیام و هدفی داشت که باید در زمان و مکان مناسبی به گوش جهانیان میرسید وامروز با حضور آقای گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در ایران اینپیام رسانده شد و ایشان محتوای این موسیقی و تمام مسائل جانبی اش راتایید کردند که این باعث انرژی های مضاعف برای من شد.


این هنرمند موسیقی تاکید کرد: منتظر زمان مناسبی بودم تا این ویدئو کلیپرا ارائه دهم که همزمان با روز صلح جهانی و هفته دفاع مقدس شد و این
اتفاق بزرگومبارکی بود که در مرکز دایره المعارف اسلامی با حضور علما وبزرگان رخ داد.

حجت در مورد هدایایی که به افراد شاخص حاضر در این برنامه داد، اظهارداشت: از آنجایی که این ویدئو پیام صلح من، مردم من و اهالی موسیقی به
جهان بوده در روزصلح این را به یادگار به افراد شاخص، فرهیختگان و علمابه عنوان هدیه ای کوچک دادم.

وی در خصوص کنسرت پیش روی خود گفت: کنسرتی برای رونمایی از آلبوم ۱۶ و ۱۷مهر در ایوان شمس خواهم داشت که پیام اصلی آن اجرا نیز صلح است و تمامدوستان اهل موسیقی را به این کنسرت دعوت می کنم.

انتهای خبر/ اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.