موسیقی ایده آل : نشست ادبی « کانون ادبی زمستان » روز سه شنبه ۷ مهرماه در  مرکز مشارکت های فرهنگی هنری و با حضور « عبدالجبار کاکایی » و « رزا جمالی » از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.