موسیقی ایده آل : جشنواره جایزه بزرگ موسیقی در رسانه هالیوودی که از شاخص ترین آثار ارایه شده در این جشنواره، موسیقی  فیلم های هالیوودی است ، که در آن به غیر از انتخاب موسیقی متن فیلم ها در هر ماه، سالانه آثاری در سبک های مختلف برای آنها ارسال می شود که در پایان سال به برگزیدگان هر سبک جایزه ای تعلق می گیرد.  نام کامل این جشنواره (HMMA) و یا Hollywood music in media awards  است. (البته در سال های گذشته از ایران هم کاندید داشته که یکی از آنها آقای سیاره، نوازنده سنتور بودند که در سبک موسیقی سنتی  کاندید شدند ) . خدا را شاکرم که من برای اولین بار توانستم در سبکی که مربوط به موسیقی کشورمان نبود کاندید بشوم.  در سبکی که از کودکی آن را عاشقانه دنبال کردم،  آن هم موسیقی «نیو ایج» بود. بهتر است بگویم من موسیقی «نیوایج» را عاشقانه دوست دارم.
بنابراین می تواند اتفاق خوبی برای شما باشد..
 حس خوبی است. من در سبکی کاندیدا شدم که تخصص موسیقی ما نیست. آنها نسبت به این سبک موسیقی تعلق خاطر دارند. البته دوست ندارم سوء تفاهمی پیش بیاید. من قصد ندارم خدای ناکرده کاندیدا شدن آقای سیاره در سبک سنتی را زیر سوال ببرم. اما کسی موسیقی من را کاندید کرده که این سبک را متعلق به خودشان می داند. به هرحال در ماه نوامبر مراسمی برگزار می شود و به بهترین ها جایزه ای ارایه می شود.
خوشحالم اول : به خاطر ایرانی بودنم . دوم: اینکه یک ایرانی همیشه می تواند بهترین جایگاه ها را در دنیا بدست بیاورد . لذا این خواست و اراده می تواند در تمامی زمینه ها شکوفا شده و موجب سربلندی و افتخار ایران و ایرانی شود که ابن امر حمایت و مشوق مسؤولین ذیربط را می طلبد تا تواناییهای بالقوه جوانان این مرزو بوم بالفعل گردد.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.