موسیقی ایده آل : رضا صادقی خواننده بسیار خوب موسیقی کشورمان با انتشار متن زیر در صفحه شخصی خود از آغار همکاری با موسسه آراد خبر داد : 

« 

همیشه آدم هایى که کنارم بودن با قلبشون بودن و تمام دغدغه اونها پیشرفت من بوده، على جعفرى براى من بیش از مدیر برنامه بوده و مثل یک برادر با جهانم همراهى کرد و هیچوقت مهرش و همراهى هاى دلسوزانه اش رو از یاد نخواهم برد.

در ادامه این راه و اتفاق فصل تازه، دوستانم در موسسه فرهـنگى هنرى «آراد» مسئولیت هماهنگى و مدیریت برنامه هاى هنرى من رو خواهند داشت و امیدوارم بتونیم کنار هـم روزها و اتفاقات خوبى براى موسیقى این سرزمین رقم بزنیم ….

دوستان از این به بعد براى هماهنگى با شماره تلفن : ۰۲۱۲۸۴۲۴۴ موسسه آراد تماس بگیرید.

»

انتهای خبر / 

Leave a Reply

Your email address will not be published.